Kontrola ultradźwiękowa zgrzein

Zgrzewanie jako proces specjalny wymaga zastosowania nowoczesnych metod kontroli powstałych zgrzein. Proponowane przez nas rozwiązanie kontroli NDT (Non Destructive Test) oparte na zastosowaniu ultradźwięków pozwala dokonać kontroli jakościowej zgrzein bez konieczności przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych badań niszczących – laboratoryjnych lub bezpośrednio w procesie wytwarzania.

Uzyskane wyniki pomiarów są obrazowane na dotykowym ekranie w postaci graficznej co ułatwia interpretację uzyskanych wyników.

Przedstawione urządzenie umożliwia również kontrolę jakości uzyskanych połączeń garbowych np. w przypadku zgrzewania nakrętek lub sworzni. Nie do pominięcia jest fakt trwania procedury kontrolnej jednej zgrzeiny – jego czas oscyluje wokół 10 sekund.


Film obrazujący kontrolę jednej zgrzeiny
statystyka